CATEGORII DE ASIGURAȚI

și DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE privind dobândirea calității de asigurat în conformitate cu prevederile Legii 95/2006

actualizat la 20.09.2009

 

I. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE,

FĂRĂ PLATA CONTRIBUȚIEI

 

- Copii în vârstă de până la 18 ani

- Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenți și nu realizează venituri din muncă

- Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

- Persoane cu handicap

- Soțul, soția și părinții aflați în îngrijirea unei persoane asigurate

- Beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, ai Legii nr.44/1994, ai Legii nr. 309/2002, ai Legii nr.42/1990, precum și ai altor legi specificate la art. 213, al. (1), lit. c) din Legea 95/2006

- Femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe țară

- Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2) din Ordinul CNAS nr.221/2005: "Asiguratul are obligația de a anunța în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări de sănătate despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condițiilor de dobândire a calității de asigurat fără plata contribuției".

 

II. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE,

CU PLATA CONTRIBUȚIEI DIN ALTE SURSE

 • Persoane care satisfac serviciul militar în termen
 • Persoanele care se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă în conformitate cu OUG 158/2005
 • Persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului
 • Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv
 • Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau de alocație de sprijin
 • Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. și alte categorii de pensionari, până la limita supusă impozitului pe venit
 • Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 și 114 din Codul penal
 •  

  III. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE,

  CU PLATA CONTRIBUȚIEI

  NOTĂ:

  Cetățenii străini și apatrizii care solicită prelungirea dreptului de ședere temporară sau au dreptul la ședere temporară de lungă durată în România au obligația de a se asigura conform art. 257, alin. (2) din Legea 95/2006:

  NOTĂ:

  Persoanele care au obligația de a se asigura și nu pot dovedi plata contribuției sunt obligate pentru a obține calitatea de asigurat să achite contribuția legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripție privind obligațiile fiscale.

  Contribuția în acest caz se calculează la salariul minim brut pe țară în vigoare la data plății, calculându-se majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este cel în vigoare la data plății.

  - - o O o - -